Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R105153

OBCHODNÉ MENO: Red Infinity s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61257/N

SÍDLO:  Názov obce: Tvrdomestice 155, PSČ: 956 22 

IČO: 55 721 915

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

2. Výroba krmív a kŕmnych zmesí

3. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

4. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

5. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

6. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

7. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

8. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

9. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

17. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

18. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

19. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

20. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

21. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

22. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

23. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

24. Verejné obstarávanie

25. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

26. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

27. Čistiace a upratovacie služby

28. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

29. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

30. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

31. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Denisa Hýlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 1573/3, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 09.07.1983, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Denisa Hýlová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 1573/3, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 09.07.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1