Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Nitra - Nové zápisy
R105152

OBCHODNÉ MENO: KinHol s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61254/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 800/12, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 55 688 314

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

2. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

3. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

4. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

13. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Denis Holčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehota 521, Názov obce: Lehota, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 17.12.1994, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Denis Holčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lehota 521, Názov obce: Lehota, PSČ: 951 36 , Dátum narodenia: 17.12.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1