Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105295

OBCHODNÉ MENO: K + R SPEKTRUM spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1154/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 35, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 31 674 275

DEŇ ZÁPISU: 25.06.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu a služieb

2. - nákup a predaj spotrebného, priemyselného, drogistického tovaru, elektrotovaru, potravín a pochutín

3. vnútroštátna nákladná cestná doprava

4. medzinárodná nákladná cestná doprava

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Roman Repiščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2903/35, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 04.08.1974, Deň vzniku funkcie: 21.03.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Roman Repiščák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 35, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 04.08.1974

Výška vkladu: 6 638,783776 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.5.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3237

2. Dodatok č. 1 zo dňa 28.9.1994 a dodatok č. 2 zo dňa 30.9.1994 k spoločenskej zmluve.

3. Dodatok č. 3 zo dňa 20.2.1997 k spoločenskej zmluve.

4. Dodatok č. 4 zo dňa 22.5.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 5 zo dňa 1.7.1999 k spoločenskej zmluve.

5. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.2002 - úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1