Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105300

OBCHODNÉ MENO: TATRAHOLZ Trade, s.r.o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14793/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 100, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 

IČO: 36 492 175

DEŇ ZÁPISU: 20.03.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ťažba a približovanie dreva

2. pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva

3. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva v rozsahu voľných živností

4. výroba dýhy, preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky

5. maloobchod v rozsahu voľných živností

6. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

7. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

8. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

9. príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

10. príprava a predaj nápojov na priamu konzumáciu

11. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál

12. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. vedenie účtovníctva

14. poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodárstva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Šimon Nebus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 832/196, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 22.08.1972, Deň vzniku funkcie: 20.03.2004

Meno a priezvisko: František Nebus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 100, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 03.01.1963, Deň vzniku funkcie: 20.03.2004

Meno a priezvisko: Anton Nebus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 6, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 09.05.1976, Deň vzniku funkcie: 13.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Šimon Nebus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 832/196, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 22.08.1972

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

Meno a priezvisko: Anton Nebus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 6, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 09.05.1976

Výška vkladu: 1 328,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 328,000000 EUR

Meno a priezvisko: František Nebus, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 100, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 03.01.1963

Výška vkladu: 2 656,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 656,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 07.03.2023

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: iTRUSTee Restructuring, k. s., Značka: S1696, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 29, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , IČO 47 254 122

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.2.2004, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1