Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105297

OBCHODNÉ MENO: PAYER, s. r. o. v konkurze

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19836/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 158, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 

IČO: 44 020 597

DEŇ ZÁPISU: 13.03.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. prenájom hnuteľných vecí

5. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

6. Počíátačové služby a služby súvisiace s počitačovým spracovaním údajov.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: PhDr. Ján Jankura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 265, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 , Dátum narodenia: 25.09.1962, Deň vzniku funkcie: 13.03.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PhDr. Ján Jankura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 265, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Obchodné meno/názov: SM Investment s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 158, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 , IČO 44 757 514

Obchodné meno/názov: SM TATRY s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská Lomnica 158, Názov obce: Vysoké Tatry, PSČ: 059 60 , IČO 46 534 156

VYHLÁSENIE KONKURZU

Vyhlásenie konkurzu - dátum: 22.06.2023

Správca konkurznej podstaty

Obchodné meno/názov: Správcovská a konzultačná, k.s., Značka: S2004, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zdravotnícka 2, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , IČO 53 089 570

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1