Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105291

OBCHODNÉ MENO: GMITTERS, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44828/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská Zábava 1916/63, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 54 975 026

DEŇ ZÁPISU: 26.10.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Gmitter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská Zábava 1916/63, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 27.12.1960, Deň vzniku funkcie: 26.10.2022

Meno a priezvisko: Štefan Gmitter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská Zábava 1916/63, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 19.05.1987, Deň vzniku funkcie: 11.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti zastupuje spoločnosť navonok samostatne a neobmedzene a za spoločnosť sa podpisuje tak, že k tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Gmitter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská Zábava 1916/63, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 27.12.1960

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Štefan Gmitter, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská Zábava 1916/63, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 19.05.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1