Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105286

OBCHODNÉ MENO: Benedent s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37589/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 342/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 52 138 861

DEŇ ZÁPISU: 19.01.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Administratívne služby

4. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti – ambulancia zubného lekárstva na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MDDr. Petr Nevtípil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vagonárska 2510/30, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 24.10.1989, Deň vzniku funkcie: 19.01.2019

Meno a priezvisko: MDDr. Veronika Nevtípilová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vagonárska 2510/30, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 20.07.1991, Deň vzniku funkcie: 01.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MDDr. Petr Nevtípil, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vagonárska 2510/30, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 24.10.1989

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MDDr. Veronika Nevtípilová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vagonárska 2510/30, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 20.07.1991

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1