Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105288

OBCHODNÉ MENO: DK Enterprises s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30242/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolovská 10, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 

IČO: 47 693 266

DEŇ ZÁPISU: 11.03.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Vydavateľská činnosť

7. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Administratívne služby

12. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. Reklamné a marketingové služby

16. Podriadený finančný agent v sektore: poistenia alebo zaistenia

17. Podriadený finančný agent v sektore: kapitálového trhu

18. Podriadený finančný agent v sektore: doplnkového dôchodkového sporenia

19. Podriadený finančný agent v sektore: poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

20. Podriadený finančný agent v sektore: prijímanie vkladov

21. Podriadený finančný agent v sektore: starobného dôchodkového sporenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Denis Kovalčík, Bydlisko: Názov obce: Bžany 388, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 27.07.1990, Deň vzniku funkcie: 11.03.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne konateľ

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Denis Kovalčík, Bydlisko: Názov obce: Bžany 388, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 27.07.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1