Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105290

OBCHODNÉ MENO: Epay Group s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22366/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 2724/21, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 

IČO: 45 330 883

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. reklamné a marketingové služby

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. finančný leasing

8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. faktoring a forfaiting

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Čikeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 2724/21, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 03.05.1955, Deň vzniku funkcie: 15.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Čikeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šípková 2724/21, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 03.05.1955

Výška vkladu: 6 800,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 800,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľuboš Klein, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vodná 6753/60, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 , Dátum narodenia: 23.02.1985

Výška vkladu: 13 200,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 13 200,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1