Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105285

OBCHODNÉ MENO: ARBI - ZET, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15470/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1850/66, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 36 498 611

DEŇ ZÁPISU: 22.10.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

2. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

4. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti

5. prenájom nehnuteľností

6. vedenie účtovníctva

7. prekladateľská a tlmočnícka činnosť

8. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

9. manikúra

10. kozmetické služby

11. pedikúra

12. služby súvisiace so skrášľovaním tela

13. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

14. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Bošková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1850/66, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 19.09.1980, Deň vzniku funkcie: 11.11.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Bošková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 1850/66, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 19.09.1980

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1