Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R105289

OBCHODNÉ MENO: DUNYA CONSTRUCTION, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13685/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutuzovova 3155/34B, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 36 481 432

DEŇ ZÁPISU: 04.09.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - pohostinská činnosť

2. - usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí

3. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

12. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

13. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mária Bezaniuková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutuzovova 4052/34A, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 12.09.1971, Deň vzniku funkcie: 01.07.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a svojím podpisom potvrdzuje jediný konateľ vo všetkých veciach.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DUNYA INVESTMENTS, s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kutuzovova 3155/34B, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , IČO 54 052 904

Výška vkladu: 31 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 31 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  31 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  31 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.3.2002 v znení jej doplnenia zo dňa 28.8.2002 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1