Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R105284

OBCHODNÉ MENO: w & w studio s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46487/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 7301/17, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 55 700 608

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

2. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

3. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

4. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

5. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

9. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

10. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gréta Tribusová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 7301/17, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 19.11.1994, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gréta Tribusová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mukačevská 7301/17, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 19.11.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1