Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R105277

OBCHODNÉ MENO: Finesse, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46489/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 82, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 

IČO: 55 688 179

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk

2. Prekladateľské a tlmočnícke služby: z anglického jazyka do slovenského jazyka, zo slovenského jazyka do anglického jazyka

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

5. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

6. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Ruščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko I. 997/2, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 28.02.1980, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Martina Ruščáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sídlisko I. 997/2, Názov obce: Vranov nad Topľou, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 28.02.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1