Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R105280

OBCHODNÉ MENO: LESY-HORY, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46483/P

SÍDLO:  Názov obce: Zlatá Baňa 161, PSČ: 082 52 

IČO: 55 700 373

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť odborného lesného hospodára

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

4. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

5. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Ivanko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Trnovská 1488/114/B, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 24.10.1978, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Ing. Ján Demčák, Bydlisko: Názov obce: Zlatá Baňa 161, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 10.10.1978, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia konajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Ivanko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolná Trnovská 1488/114B, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 24.10.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ján Demčák, Bydlisko: Názov obce: Zlatá Baňa 161, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 10.10.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1