Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R105276

OBCHODNÉ MENO: EN8 AS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46485/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 884, Názov obce: Kamenica nad Cirochou, PSČ: 067 83 

IČO: 55 707 238

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

6. verejné obstarávanie

7. prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

8. mimoškolská vzdelávacia činnosť

9. finančný lízing

10. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

12. skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Anna Sojčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 149/100, Názov obce: Kamenica nad Cirochou, PSČ: 067 83 , Dátum narodenia: 02.08.1983, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne bez obmedzenia tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Sojčáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osloboditeľov 149/100, Názov obce: Kamenica nad Cirochou, PSČ: 067 83 , Dátum narodenia: 02.08.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1