Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Prešov - Nové zápisy
R105274

OBCHODNÉ MENO: 3P Research, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 46482/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 14309/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 55 706 231

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied, interdisciplinárny výskum a vývoj

2. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo prevádzkovateľom živností

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Sidorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 14309/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 05.03.1986, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Sidorová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jelenia 14309/19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 05.03.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Petáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jurkovičova 6579/13, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 01.08.1992

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1