Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R105112

OBCHODNÉ MENO: TK crystals s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54680/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné Saliby 364, Názov obce: Dolné Saliby, PSČ: 925 02 

IČO: 55 638 431

DEŇ ZÁPISU: 02.08.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

5. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

6. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Csányi, Bydlisko: Názov obce: Dolné Saliby 364, PSČ: 925 02 , Dátum narodenia: 14.05.1982, Deň vzniku funkcie: 02.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tomáš Csányi, Bydlisko: Názov obce: Dolné Saliby 364, PSČ: 925 02 , Dátum narodenia: 14.05.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1