Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R105106

OBCHODNÉ MENO: HV - preprava, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42011/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová ulica 379/16, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 

IČO: 51 640 279

DEŇ ZÁPISU: 07.04.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Administratívne služby

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Vykonávanie športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Dominik Hegyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová ulica 379/16, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 21.10.1999, Deň vzniku funkcie: 07.04.2018

Meno a priezvisko: Ernest Hegyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová ulica 379/16, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 05.02.1976, Deň vzniku funkcie: 18.11.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ernest Hegyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátova ulica 379/16, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 05.02.1976

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Dominik Hegyi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová ulica 379/16, Názov obce: Malé Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 21.10.1999

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1