Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R105107

OBCHODNÉ MENO: LAMET Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17249/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petroveská 1527, Názov obce: Gbely, PSČ: 908 45 

IČO: 36 272 892

DEŇ ZÁPISU: 21.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kováčstvo

2. zváračské práce

3. výroba jednoduchých výrobkov z kovu v rozsahu voľnej živnosti

4. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

5. maliarstvo a natieračstvo

6. predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových a bezmäsitých jedál a ich obvyklých príloh, mrazených krémov

7. výroba kovových konštrukcií a ich častí

8. výroba kovových prefabrikátov pre stavby

9. spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti

10. brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov

11. mechanická úprava výrobkov na zakázku alebo na zmluvnom základe

12. výroba zámkov a kovania

13. výroba drobných obalov z ľahkých kovov

14. lisovanie, rezanie a valcovanie kovov

15. výroba a montáž oceľových konštrukcií

16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

17. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkobchod) v rozsahu voľných živností

18. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

19. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov

20. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Lánik, Bydlisko: Názov obce: Petrova Ves 317, PSČ: 908 44 , Dátum narodenia: 01.03.1967, Deň vzniku funkcie: 21.06.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Lánik, Bydlisko: Názov obce: Petrova Ves 317, PSČ: 908 44 , Dátum narodenia: 01.03.1967

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1