Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R105100

OBCHODNÉ MENO: CABESTA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54503/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 55 496 024

DEŇ ZÁPISU: 05.07.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

7. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

10. Prípravné práce k realizácii stavby

11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Vedenie účtovníctva

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

16. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

17. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

18. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

19. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

20. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

21. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

22. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

23. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

24. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

25. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

26. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

27. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

28. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

29. Poskytovanie služieb osobného charakteru

30. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

31. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

32. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

33. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

34. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

35. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

36. Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov

37. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 404/128, Názov obce: Dlhé nad Cirochou, PSČ: 067 82 , Dátum narodenia: 31.01.1996, Deň vzniku funkcie: 26.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Nagy, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 404/128, Názov obce: Dlhé nad Cirochou, PSČ: 067 82 , Dátum narodenia: 31.01.1996

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: RYVENA business s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 16A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06 , IČO 55 528 554

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1