Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R105099

OBCHODNÉ MENO: BAVIDO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45665/T

SÍDLO:  Názov obce: Opoj 144, PSČ: 919 32 

IČO: 52 751 767

DEŇ ZÁPISU: 19.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Barbora Doková, Bydlisko: Názov obce: Opoj 144, PSČ: 919 32 , Dátum narodenia: 16.07.1988, Deň vzniku funkcie: 19.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti sa konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Barbora Doková, Bydlisko: Názov obce: Opoj 144, PSČ: 919 32 , Dátum narodenia: 16.07.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1