Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R105102

OBCHODNÉ MENO: FC Spartak, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10229/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolné bašty 14, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 

IČO: 36 247 057

DEŇ ZÁPISU: 09.01.2002

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

3. podnikateľské poradenstvo

4. obchodné poradenstvo

5. organizovanie športových podujatí

6. prevádzkovanie športového zariadenia

7. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

8. reklamná a propagačná činnosť

9. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (upratovacie služby)

10. ubytovacie služby - turistická ubytovňa *, **

11. predaj na priamu konzumáciu alkoholických a nealkoholických nápojov

12. športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

13. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Peter Macho, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malženice 259, Názov obce: Malženice, PSČ: 919 29 , Dátum narodenia: 11.09.1968, Deň vzniku funkcie: 20.09.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Michal Drobný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Doľany 238, Názov obce: Doľany, PSČ: 900 88 , Dátum narodenia: 07.04.1974, Deň vzniku funkcie: 20.09.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Pavol Pasiar, MSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 13799/24A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 13.08.1988, Deň vzniku funkcie: 12.09.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Baštic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 2203/53, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 08.06.1976, Deň vzniku funkcie: 12.09.2019

Meno a priezvisko: Tomáš Drobný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 1071/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 02.01.1979, Deň vzniku funkcie: 12.09.2019

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   357 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   357 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 7000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  34,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné na inú osobu len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti.

Počet: 10 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  11 900,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné na inú osobu len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti v súlade so stanovami spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľov zo dňa 19.10.2001 formou notárskej zápisnice č. N 408/01, NZ 402/01 podľa slovenského práva.

2. Nové a úplné znenie stanov akciovej spoločnosti ku dňu 28.02.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1