Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R105096

OBCHODNÉ MENO: TWO GENTLEMEN s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54907/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovská 811/34, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 

IČO: 55 702 546

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Spracovanie kože, výroba obuvi, kožených a kožušinových výrobkov

2. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

3. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

4. Výroba výrobkov z gumy a plastov

5. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

6. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

7. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

8. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

9. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Prípravné práce k realizácii stavby

12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

16. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Tibor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenská 1597/57, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 31.05.1985, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Pavol Práznovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovská 811/34, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 04.01.1985, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Tibor Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhumenská 1597/57, Názov obce: Stupava, PSČ: 900 31 , Dátum narodenia: 31.05.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Pavol Práznovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľovská 811/34, Názov obce: Šaľa, PSČ: 927 01 , Dátum narodenia: 04.01.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1