Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R105097

OBCHODNÉ MENO: VGA expres sped s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54909/T

SÍDLO:  Názov obce: Radošovce 60, PSČ: 919 30 

IČO: 55 707 033

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

3. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

4. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

5. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

8. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

9. Prenájom, úschova a požičanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vlastimil Gašpar, Bydlisko: Názov obce: Dechtice 289, PSČ: 919 53 , Dátum narodenia: 17.01.1974, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene a na účet spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vlastimil Gašpar, Bydlisko: Názov obce: Dechtice 289, PSČ: 919 53 , Dátum narodenia: 17.01.1974

Výška vkladu: 14 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 14 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  14 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1