Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R105093

OBCHODNÉ MENO: Rawicom Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54903/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 4240/65, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

IČO: 55 706 070

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

2. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Néveri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 1549/35, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 21.01.1962, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Alexander Néveri, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 1549/35, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01 , Dátum narodenia: 21.01.1962

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1