Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trnava - Nové zápisy
R105089

OBCHODNÉ MENO: CinePro s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54902/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl.armády 2055/83, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 

IČO: 55 705 693

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

2. Čistiace a upratovacie služby

3. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Poskytovanie služieb osobného charakteru

7. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

9. Vedenie účtovníctva

10. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

11. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matej Prochác, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl.armády 2055/83, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 05.11.1995, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konateľ koná samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matej Prochác, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čsl.armády 2055/53, Názov obce: Hlohovec, PSČ: 920 01 , Dátum narodenia: 05.11.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1