Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R105143

OBCHODNÉ MENO: SALUBER SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16348/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Jastrabie 536, Názov obce: Trenčianske Jastrabie, PSČ: 913 22 

IČO: 36 350 524

DEŇ ZÁPISU: 05.01.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

2. spracovanie údajov

3. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

4. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo

5. prevádzkovanie ambulancie v zdravotníckom povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Vaňová Jakovlevová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Jastrabie 536, Názov obce: Trenčianske Jastrabie, PSČ: 913 22 , Dátum narodenia: 16.10.1974, Deň vzniku funkcie: 05.01.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Vaňová Jakovlevová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianske Jastrabie 536, Názov obce: Trenčianske Jastrabie, PSČ: 913 22 , Dátum narodenia: 16.10.1974

Výška vkladu: 6 650,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 650,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 650,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1