Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R105145

OBCHODNÉ MENO: UHURU, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28925/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 79/11, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 47 433 019

DEŇ ZÁPISU: 26.09.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Čistenie kanalizačných systémov

6. Diagnostika kanalizačných potrubí

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. Stavebné cenárstvo

11. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

13. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrných a iných spoločenských podujatiach

14. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

15. Počítačové služby

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

18. Faktoring a forfaiting

19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

20. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

21. Vydavateľská činnosť

22. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. Administratívne služby

25. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

26. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

27. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

28. Prevádzkovanie športových zariadení

29. Čistiace a upratovacie služby

30. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

31. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

32. Reklamné a marketingové služby

33. Fotografické služby

34. Služby požičovní

35. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

36. Výkon činnosti stavbyvedúceho

37. Výkon činnosti stavebného dozoru

38. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

39. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

40. Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti

41. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

42. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

43. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

44. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Baran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 79/11, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 15.01.1984, Deň vzniku funkcie: 26.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je ustanovených viacej konateľov konajú v mene spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Baran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 79/11, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 15.01.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1