Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R105134

OBCHODNÉ MENO: KONTO NET s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39390/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bytčická 1319/89, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 09 

IČO: 50 337 351

DEŇ ZÁPISU: 20.05.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Vedenie účtovníctva

4. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

5. Služby v oblasti administratívnej správy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Branislav Lastič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľká Okružná 1309/17, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 15.04.1988, Deň vzniku funkcie: 11.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: KONTO HOLDING s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Jesenského 7946/91, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , IČO 47 597 607

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1