Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R105138

OBCHODNÉ MENO: PMS-Montage, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37992/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 1635/7, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 47 979 631

DEŇ ZÁPISU: 04.12.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleniny

2. Spracovanie a úprava čaju a kávy

3. Výroba nápojov

4. Prípravné práce k realizácii stavby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Sťahovacie služby

13. Kuriérske služby

14. Skladovanie

15. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

16. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. Prevádzkovanie výdajne stravy

18. Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)

19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Administratívne služby

22. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Reklamné a marketingové služby

25. Donášková služba

26. vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

27. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kolář, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1062/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 23.09.1976, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miroslav Matyáš, Bydlisko: Názov obce: Hrachovište 137, PSČ: 916 16 , Dátum narodenia: 29.08.1979

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Kolář, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 1062/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 23.09.1976

Výška vkladu: 15 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 15 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 04.11.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.11.2016. Zmena obchodného mena z pôvodného PKMT s. r. o. na nové eZmluva.sk N55 s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1