Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R105125

OBCHODNÉ MENO: Agrofarma Cibajky, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26868/R

SÍDLO:  Názov obce: Janova Ves 174, PSČ: 958 44 

IČO: 46 819 398

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. reklamné a marketingové služby

6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

8. prevádzkovanie športových zariadení

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach

11. prenájom športového náradia, zariadení a zvierat

12. organizovanie kurzov jazdectva

13. výroba mliečnych výrobkov

14. prenájom hnuteľných vecí

15. mäsiarstvo

16. poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

17. rastlinná výroba

18. živočíšna výroba

19. služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu

20. iné výkony

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Hamara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 152/67, Názov obce: Práznovce, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 01.01.1957, Deň vzniku funkcie: 07.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Hamara, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 152/67, Názov obce: Práznovce, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 01.01.1957

Výška vkladu: 6 638,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1