Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R105124

OBCHODNÉ MENO: Tncar s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45702/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súvoz 9, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 55 678 874

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

3. prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

6. čistiace a upratovacie služby

7. skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

8. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

10. reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

12. prípravné práce k realizácii stavby

13. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

14. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

15. mimoškolská vzdelávacia činnosť

16. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Matúš Vranák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Súča 245, Názov obce: Horná Súča, PSČ: 913 33 , Dátum narodenia: 25.11.1994, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Meno a priezvisko: Jaroslav Daňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrá 1320, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01 , Dátum narodenia: 14.09.1985, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu konajú konatelia spoločne. Spoločnosť konateľov zaväzuje tak, že k natlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom – konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matúš Vranák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná Súča 245, Názov obce: Horná Súča, PSČ: 913 33 , Dátum narodenia: 25.11.1994

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jaroslav Daňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dobrá 1320, Názov obce: Trenčianska Teplá, PSČ: 914 01 , Dátum narodenia: 14.09.1985

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1