Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R105121

OBCHODNÉ MENO: H-Dienst s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45704/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čerešňová ulica 2859/5, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 55 690 769

DEŇ ZÁPISU: 07.09.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno- hospodárskej povahy

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

9. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

12. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

13. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

14. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

15. Stolárstvo

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

18. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Vladimír Hevier, Bydlisko: Názov obce: Častkovce 196, PSČ: 916 27 , Dátum narodenia: 06.02.1990, Deň vzniku funkcie: 07.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Hevier, Bydlisko: Názov obce: Častkovce 196, PSČ: 916 27 , Dátum narodenia: 06.02.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1