Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105239

OBCHODNÉ MENO: ToKabus s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 78040/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 1112/51, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 

IČO: 54 071 801

DEŇ ZÁPISU: 15.09.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

6. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

7. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Sťahovacie služby

14. Kuriérske služby

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Poskytovanie služieb osobného charakteru

17. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Karol Vojtašák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 1112/51, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 25.02.1972, Deň vzniku funkcie: 15.09.2021

Meno a priezvisko: Tomáš Vojtašák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 1112/51, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 15.09.1998, Deň vzniku funkcie: 18.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Karol Vojtašák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 1112/51, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 25.02.1972

Výška vkladu: 8 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tomáš Vojtašák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Štúra 1112/51, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 15.09.1998

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1