Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105237

OBCHODNÉ MENO: SKDD servis, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75476/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 51/1, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 35 773 146

DEŇ ZÁPISU: 27.08.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,

5. sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností,

6. prenájom hnuteľných vecí,

7. reklamná a propagačná činnosť,

8. vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,

9. Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

10. Opracovanie drevnej hmoty, výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy

11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov

12. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Prípravné práce k realizácii stavby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Prevádzka malých plavidiel

19. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

20. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy

23. Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov

24. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti

25. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

26. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

27. Čistiace a upratovacie služby

28. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

29. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

30. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

31. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

32. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

33. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Ondrej Smrečanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Demänovská Dolina 452, Názov obce: Demänovská Dolina, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 01.01.1975, Deň vzniku funkcie: 22.09.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konáteľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ondrej Smrečanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Demänovská Dolina 452, Názov obce: Demänovská Dolina, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 01.01.1975

Výška vkladu: 16 598,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 598,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 598,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 598,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou osvedčenou do notárskej zápisnice č. N 241/99 Nz 241/99 zo dňa 4.6.1999 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.8.2000. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve spísaný dňa 28.8.2000 do notárskej zápisnice N 206/2000, Nz 184/2000.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu z 23.06.2003.

4. Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 22.09.2017.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1