Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105233

OBCHODNÉ MENO: Rastieme s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 74960/L

SÍDLO:  Názov obce: Demänovská Dolina 96, PSČ: 031 01 

IČO: 53 111 940

DEŇ ZÁPISU: 13.06.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

7. Poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

10. Výroba potravinárskych výrobkov

11. Výroba nápojov

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Administratívne služby

14. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

15. Poskytovanie služieb osobného charakteru

16. Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

19. Čistiace a upratovacie služby

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Prípravné práce k realizácií stavby

22. Dokončovacie práce k realizácií stavby

23. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

24. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zuzana Bolješiková, Bydlisko: Názov obce: Demänovská Dolina 96, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 12.03.1987, Deň vzniku funkcie: 01.06.2023

Meno a priezvisko: Tomáš Strasser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 3106/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 20.04.1993, Deň vzniku funkcie: 27.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zuzana Bolješiková, Bydlisko: Názov obce: Demänovská dolina 96, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 12.03.1987

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Tomáš Strasser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlaváčikova 3106/26, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 20.04.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1