Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105231

OBCHODNÉ MENO: Prokon s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53897/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovického 2/5, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 45 960 798

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

2. Inžinierska činnosť

3. Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

4. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

5. Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok

6. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

7. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Vrabec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovického 2/5, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 26.11.1958, Deň vzniku funkcie: 15.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Vrabec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovického 2/5, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 26.11.1958

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1