Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105219

OBCHODNÉ MENO: GADER, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11834/L

SÍDLO:  Názov obce: Blatnica 377, PSČ: 038 15 

IČO: 36 388 114

DEŇ ZÁPISU: 04.10.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v rozsahu voľných živností.

2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností,

3. - sprostredkovanie obchodu,

4. - prenájom športových potrieb,

5. - organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

6. - sprostredkovanie služieb,

7. - reklamné činnosti,

8. - prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu,

9. - kempingy a poskytovanie prechodného ubytovania po triedu ***,

10. - prevádzkovanie telovýchovných zariadení,

11. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

12. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinkých činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy * * * , v kempingoch triedy * * * a vo vyšších triedach,

13. - pohostinská činnosť,

14. Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu

15. Predaj nápojov na priamu konzumáciu

16. Výroba a dodávka jedál

17. Výkon činnosti stavbyvedúceho

18. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Prípravné práce k realizácii stavby

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jana Lettrichová Váleková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Makovického 5135/11, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 26.01.1965, Deň vzniku funkcie: 07.05.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jana Lettrichová Váleková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D. Makovického 5135/11, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 26.01.1965

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.8.1999 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 9. decembra 2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy (Dodatok č. 2)

3. registrovaný sociálny podnik

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1