Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105226

OBCHODNÉ MENO: Martinské centrum imunológie, s.r.o. skrátené MCI, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 3846/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 12, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 36 016 799

DEŇ ZÁPISU: 31.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - maloobchod v rozsahu voľných živností

2. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu

4. - poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia a alergológia,

5. - prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

7. verejné obstarávanie

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Silvia Reváková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2986/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 24.10.1973, Deň vzniku funkcie: 31.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne, pričom pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MEDCENTRUM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Milca 33, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 418 081

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.12.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 10517

2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.3.1997 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.7.1997 bol schválený Daodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.

5. Na valnom zhromaždení dňa 13.8.2001 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

6. Na valnom zhromaždení dňa 17.5.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1