Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105217

OBCHODNÉ MENO: FENOMEN s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51249/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Kalinčiaka 93/16, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 44 745 087

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v obalsti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

10. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

11. prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk

12. ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností - ubytovanie v súkromí

13. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín

15. ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipulácia dreva a jeho skladovanie na skládkach)

16. opracovanie drevnej hmoty

17. výroba komponentov z dreva

18. výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jaroslav Bytčanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2162/6, Názov obce: Čadca U Hluška, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 19.08.1963, Deň vzniku funkcie: 29.04.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ vždy samostatne tak, že k napísanému alebo k vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslav Bytčanek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 2162/6, Názov obce: Čadca U Hluška, PSČ: 022 01 , Dátum narodenia: 19.08.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1