Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105218

OBCHODNÉ MENO: Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 62388/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzávoz 2824, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 

IČO: 47 254 556

DEŇ ZÁPISU: 27.05.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. správa vlastného majetku

2. výroba komponentov pre automobilový priemysel

3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

5. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy v rozsahu voľnej živnosti

6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb

8. obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

9. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

10. reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť

11. prieskum trhu a marketing

12. prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky

13. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

14. kovovýroba

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Lars Mikael Mårtensson, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Björkstigen , Názov obce: Romelanda, PSČ: 442 77 , Štát: Švédske kráľovstvo , Dátum narodenia: 21.05.1977, Deň vzniku funkcie: 01.02.2023

Meno a priezvisko: Michal Zelník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 569/60, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 30.10.1974, Deň vzniku funkcie: 15.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak má spoločnosť len jedného konateľa, koná v jej mene samostatne. Ak má spoločnosť viacero konateľov, potom musia v jej mene konať vždy dvaja spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Frauenthal Gnotec AB, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Theres Svenssons gata 7, Názov obce: Göteborg, PSČ: 41755 , Štát: Švédske kráľovstvo , Iné identifikačné číslo: 556224-9036

Výška vkladu: 25 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 25 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo: Záložné právo v prospech spoločnosti Erste Group Bank AG, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, registračné číslo: FN 33209 m, ako záložného veriteľa, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu uzavretej dňa 03.03.2016 na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa podľa Finančných dokumentov.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Gnotec Ferrex, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podzávoz 2824, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01 , IČO 31 585 612

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Gnotec Čadca s.r.o. dňa 02.07.2014, rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Gnotec Čadca s.r.o., so sídlom Podzávoz 2824, 022 01 Čadca, IČO: 47 254 556 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gnotec Ferrex, s.r.o., so sídlom Podzávoz 2824, 022 01 Čadca, IČO: 31 585 612 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti Gnotec Ferrex, s.r.o., na obchodnú spoločnosť Gnotec Čadca s.r.o.. Obchodná spoločnosť Gnotec Čadca s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Gnotec Ferrex, s.r.o..

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1