Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105221

OBCHODNÉ MENO: Ki – max, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73371/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľova 1967/20, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 52 

IČO: 52 677 150

DEŇ ZÁPISU: 22.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Reklamné a marketingové služby,prieskum trhu a verejnej mienky

6. Organizovanie športových , kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál , nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

11. Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy

12. Prípravné práce k realizácií stavby

13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marek Kišidaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Kráľova 1967/20, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 52 , Dátum narodenia: 08.01.1979, Deň vzniku funkcie: 22.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marek Kišidaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kráľova 1967/20, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 52 , Dátum narodenia: 08.01.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1