Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105213

OBCHODNÉ MENO: Digital Cakes s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82950/L

SÍDLO:  Názov obce: Svederník 92, PSČ: 013 32 

IČO: 55 679 951

DEŇ ZÁPISU: 23.08.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Matej Zajac, Bydlisko: Názov obce: Svederník 92, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 20.04.1993, Deň vzniku funkcie: 24.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Matej Zajac, Bydlisko: Názov obce: Svederník 92, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 20.04.1993

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1