Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105208

OBCHODNÉ MENO: Ambulancia klinickej logopédie - Effeta s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 82661/L

SÍDLO:  Názov obce: Bitarová 222, PSČ: 010 04 

IČO: 55 613 233

DEŇ ZÁPISU: 19.07.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia

2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Vedenie účtovníctva

5. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

6. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy

7. Mimoškolská vzdelávacia činnosť

8. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ambulancia klinickej logopédie na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinická logopédia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Košútová, Bydlisko: Názov obce: Bitarová 222, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 31.05.1988, Deň vzniku funkcie: 19.07.2023

Meno a priezvisko: Ing. Mário Košút, Bydlisko: Názov obce: Bitarová 222, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 24.12.1981, Deň vzniku funkcie: 19.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Mária Košútová, Bydlisko: Názov obce: Bitarová 222, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 31.05.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Mário Košút, Bydlisko: Názov obce: Bitarová 222, PSČ: 010 04 , Dátum narodenia: 24.12.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1