Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105207

OBCHODNÉ MENO: AiB systems s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77434/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 20, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 

IČO: 53 856 198

DEŇ ZÁPISU: 10.06.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Fotografické služby

5. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Račko, Bydlisko: Názov obce: Diaková 113, PSČ: 038 02 , Dátum narodenia: 16.09.1994, Deň vzniku funkcie: 10.06.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Račko, Bydlisko: Názov obce: Diaková 113, PSČ: 038 02 , Dátum narodenia: 16.09.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1