Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105206

OBCHODNÉ MENO: AB Project, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 54403/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatnica 490, Názov obce: Blatnica, PSČ: 038 15 

IČO: 43 841 830

DEŇ ZÁPISU: 23.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

4. reklamná, inzertná a propagačná činnosť,

5. marketing,

6. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

10. prenájom hnuteľných vecí,

11. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

13. reklamné a marketingové služby,

14. výskum a vývoj v oblasti strojárstva,

15. inžinierska a obstarávateľská činnosť v oblasti strojárenstva,

16. montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení,

17. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

18. Poradenstvo a konzultácie v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

20. Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Marián Hatala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatnica 490, Názov obce: Blatnica, PSČ: 038 15 , Dátum narodenia: 02.07.1973, Deň vzniku funkcie: 10.09.2010

Meno a priezvisko: Ľubomír Hatala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jabloňová 608/9, Názov obce: Fintice, PSČ: 082 16 , Dátum narodenia: 12.02.1965, Deň vzniku funkcie: 01.09.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Hatala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blatnica 490, Názov obce: Blatnica, PSČ: 038 15 , Dátum narodenia: 02.07.1973

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 6.11.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.9.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.10.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1