Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105211

OBCHODNÉ MENO: Cosmetics trade s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10375/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 372 064

DEŇ ZÁPISU: 09.06.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov

2. vedenie účtovníctva

3. podnikateľské poradenstvo

4. faktoring a forfaiting

5. reklamná a propagačná činnosť

6. prednášková a konzultačná činnosť

7. organizovanie kurzov, školení a prednášok

8. prieskum trhu a verejnej mienky

9. opatrovateľká služba mimo rámec sociálnych vecí

10. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

12. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

14. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Rafal Dziergas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasińskiego 21a/5, Názov obce: Bielsko-Biała, PSČ: 43-300 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 26.08.1971, Deň vzniku funkcie: 22.08.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za spoločnosť sa podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti sa podpíše svojím podpisom uvedenom na podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Rafal Dziergas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krasińskiego 21a/5, Názov obce: Bielsko-Biała, PSČ: 43-300 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 26.08.1971

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. Nz. 104/97, zo dňa 2.6.1997, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.4.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1