Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105227

OBCHODNÉ MENO: PeTeREC, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 226/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulózke 3494, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 31 615 627

DEŇ ZÁPISU: 30.09.1994

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti

2. - sprostredkovanie obchodu

3. - reklamná, marketingová a propagačná činnosť

4. - vydavateľské činnosti

5. - vedenie účtovníctva

6. - kancelárske a sekretárske služby

7. - poradenská a konzultačná činnosť

8. - spracovanie údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Jančiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3100/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 07.12.1974, Deň vzniku funkcie: 20.07.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnsoti a podpisovať za spoločnosť je oprávnený vždy predseda predstavenstva samostatne alebo ostatní dvaja členovia predstavenstva spoločne.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Arch. Silvia Jančiaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3100/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 23.10.1982, Deň vzniku funkcie: 24.10.2016

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Jančiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martinčekova 17424/13, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 01.05.1985, Deň vzniku funkcie: 24.10.2016

Meno a priezvisko: Dr. Ing. Ivan Jančiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulózke 1587/36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 27.03.1977, Deň vzniku funkcie: 09.02.2018

AKCIONÁR

Meno a priezvisko: Ing. Daniel Jančiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 3100/4, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 28.05.1949

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33 200,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia.

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ENVI-REA, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulózke 1374, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 779 831

Obchodné meno/názov: ENVIREA spo. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulózke 1374, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 417 777

Obchodné meno/názov: SLOV CEBUNA, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Celulózke 36, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , IČO 36 009 610

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 19.7.1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Sa 724

2. Na valnom zhromaždení dňa 27.6. 2001 bola schválená zmena stanov.

3. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.11.2002 bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a úplné znenie stanov zo dňa 20.11.2002.

4. Rozhodnutím jediného akcionára bola schválená zmena v dozornej rade dňa 11.6.2003.

5. Jediný akcionár obchodnej spoločnosti PeTeREC, a.s. dňa 24.10.2016 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti PeTeREC, a.s. so sídlom Pri Celulózke 3494, 010 01 Žilina, IČO: 31 615 627 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami ENVI-REA, a.s., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 831, ENVIREA, spol. s r.o., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 777, SLOV CEBUNA, s.r.o., so sídlom Pri Celulózke 36, 010 01 Žilina, IČO: 36 009 610, ako zrušovanými spločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností na obchodnú spoločnosť PeTeREC, so sídlom Pri Celulózke 3494, 010 01 Žilina, IČO: 31 615 627, sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spolončosti ENVI-REA, a.s., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 779 831, ENVIREA, spol. s r.o., so sídlom Pri Celulózke 1374, 010 01 Žilina, IČO: 36 417 777, SLOV CEBUNA, s.r.o., so sídlom Pri Celulózke 36, 010 01 Žilina, IČO: 36 009 610.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1