Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105229

OBCHODNÉ MENO: Prievidza Property Development, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10523/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 35 793 252

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami,

6. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Richard Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.09.1976, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Radka Doehring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 479/25, Názov obce: Bratislava-mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.04.1966, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Členovia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lucia Kautzky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.04.1962, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Christian Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 02.08.1978, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Pavel Měchura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tálínská 689, Názov obce: Liberec 8 - Dolní Hanychov, PSČ: 46008 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.11.1976, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladislavova 1390/17, Názov obce: Praha, PSČ: 11000 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27900380

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.7.2000 v súlade s §§ 24, 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 178/01, Nz 178/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 26.3.2001 - zmena v predstavenstve. Zmena obchodného mena z Banská Bystrica Property Development, a.s. na Prievidza Property Development, a.s.

3. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.11.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 967/02, Nz 905/02.

4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa27.08.2004. Trvanie funkcie predsedu predstavenstva Ing. Ľubomíra Salkoviča od 3.8.2000 do 27.8.2004

5. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 147/2006, Nz 12096/2006, NCRls 12136/2006 zo dňa 30.03.2006.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1