Obchodný vestník 173/2023 Obchodný register Deň vydania: 11.09.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R105228

OBCHODNÉ MENO: Považská Bystrica Property Development, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10520/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 34, Názov obce: Ružomberok, PSČ: 034 01 

IČO: 35 793 279

DEŇ ZÁPISU: 01.08.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,

5. prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami,

6. poradenská činnosť v oblasti obchodu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Richard Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.09.1976, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Radka Doehring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mozartova 479/25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 28.04.1966, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Členovia podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Lucia Kautzky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 12.04.1962, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Christian Bauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wienerbergstraße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 02.08.1978, Deň vzniku funkcie: 29.12.2022

Meno a priezvisko: Pavel Měchura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tálínská 689, Názov obce: Liberec 8 - Dolní Hanychov, PSČ: 46008 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 13.11.1976, Deň vzniku funkcie: 21.08.2023

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vladislavova 1390/17, Názov obce: Praha, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 27900380

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 493 736,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 493 736,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 493 736,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Nie

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica N 388/00, Nz 387/00 zo dňa 26.7.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 03.04.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 179/01, Nz 179/01 spísanou notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Zmena obchodného mena: pôvodné Trenčín Property Development, a.s.

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.10.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 630/01, Nz 630/01 spísanou notárkou JUDr.Danielou Šikutovou.

4. Notárska zápisnica č. N 963/02, Nz 904/02 zo dňa 26.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo prijaté nové znenie stanov v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z.

5. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.08.2004.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1